Het kan zijn dat u in uw naaste omgeving te maken gaat krijgen met een overlijden. Dat is in veel opzichten een emotionele en onzekere situatie. Goede voorbereiding op de dagen tussen het overlijden en de uitvaart is daarom belangrijk...

 
 
 

Als u vooraf nadenkt of overlegt over de beslissingen die genomen moeten worden geeft u dat later veel rust. U wordt dan niet overvallen met vragen waar u nog niet bij heeft stil gestaan. Het geeft u het gevoel dat u de gang van zaken zelf in de hand hebt en er meer eigen invulling aan geeft.

Het kan ook zijn dat u informatie voor u zelf wilt. Bijvoorbeeld omdat u de zaken geregeld wilt hebben voor later. Of u wilt wensen voor uw uitvaart op papier zetten omdat u niet meer zo lang te leven hebt. Ook dat is heel emotioneel en onzeker. Het vergt naar ons idee veel moed om na te denken over uw wensen, in welke vorm dan ook. Om er achter te komen of uw wensen reëel zijn, is het goed te weten wat er allemaal kan en mag.

In alle gevallen zijn de wensen van de overledene en de nabestaanden uitgangspunt voor onze dienstverlening.

Ook zullen wij u in een voorbespreking inzicht geven in de kosten van een uitvaart.

Vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is en zijn of haar eigen leven leidt, vinden wij dat iedereen recht heeft op een uitvaart die recht doet aan dat leven, hoe sober of uitbundig ook.

Met onze open benadering passen wij ons zoveel mogelijk aan, aan de sfeer en situatie van de nabestaanden. Zij zijn, samen met de wensen van de overledene, het uitgangspunt. Met als doel de overledene zoveel mogelijk herkenbaar te laten zijn in de toespraken, het afscheid en de begrafenis of crematie. En om recht te doen aan de gevoelens van de nabestaanden.

In de praktijk betekent dit dat wij naast de zorg, die wij aan de overledene besteden, twee uitgebreide gesprekken voeren met de directe nabestaanden.

Bij een opbaring thuis komen wij, tenzij u anders wenst, elke dag op huisbezoek.

 
Vooraf Regelen